Inteligentne systemy alarmowe dla każdego. Instalacje alarmowe opieramy na centralach alarmowych firm; Satel, DSC lub Paradox, dając opcjonalnie możliwość sterowania systemem alarmowym z telefonu lub tabletu. Wykonujemy instalacje w domach, firmach czy działkach. Chronimy parkingi, magazyny, żłobki, przedszkola i tereny otwarte. W zależności od potrzeb stosujemy odpowiednie rodzaje czujników alarmowych. Wykonujemy instalacje systemu alarmowego z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły.

Montaż systemu alarmowego rozpoczynamy od rozpoznania zagrożeń i słabych punktów obiektu. Wykonujemy plan instalacji i dobór czujników. Przykładowo, do pomieszczeń w których przebywają psy, zaproponujemy czujniki odporne na zwierzęta, do sypialni zaproponujemy dodatkowy czujnik gazu usypiającego. Każda instalacja alarmowa jest inna i może być indywidualnie rozbudowana o system powiadomień lub zintegrowana z innymi systemami ochrony czy instalacją inteligentnego domu.

System alarmowy do domu

Systemy alarmowe montowane w domach, domkach czy na działkach, będą się między sobą znacznie różnić. Prosty system alarmowy na działkę, może nie być wystarczający jako system alarmowy w domu jednorodzinnym. Różnice mogą wynikać z braku dostępności niektórych funkcjonalności w małych instalacjach lub wygody obsługi. W domach mieszkalnych coraz częściej instalujemy inteligentne systemy alarmowe ze sterowaniem roletami, oświetleniem lub ogrzewaniem a nawet otwieraniem bramy wjazdowej. Inteligentne systemy alarmowe pozwalają na zdalne sterowanie włączaniem a także na sterowanie innymi urządzeniami domowymi  z poziomu telefonu komórkowego. Możemy też zaprogramować różne reakcje systemu na różne alarmy. Przykładowo, gdy zadziała czujka zalania – system odetnie wodę w całym budynku. W przypadku zadziałania czujki dymu, system może wysłać specjalny alarm pożarowy do centrum monitorowania alarmów. Możliwości jest wiele, bez względu na to czy będzie to bezprzewodowy system alarmowy, czy klasyczny, przewodowy. Na szczególną uwagę zasługują systemy alarmowe zintegrowane z kamerami. Kamery mogą być umieszczone w czujkach ruchu lub stanowić niezależną instalację monitoringu.

System alarmowy do biura i firmy

Systemy alarmowe do biura lub firmy powinny być proste w obsłudze. System alarmowy do małego biura najczęściej będzie się składał z kilku czujek i panelu sterującego. Inaczej sytuacja ma się w większych firmach, gdzie występuje wiele pomieszczeń, działów czy magazynów. System alarmowy do firmy może posiadać kilka stref alarmowych włączanych niezależnie. Strefy mogą mieć ustawiony harmonogram czasowy uzbrajający system w zależności od potrzeb, np. kiedy mogą w nich przebywać ludzie. Przykładowo, jedną strefą będzie biuro czynne do godziny 16:00 a drugą magazyn czynny do godziny 20:00. W bardziej rozbudowanych instalacjach alarmowych, często stosuje się połączenie systemu alarmowego z kontrolą dostępu. Funkcjonalność taką tworzy się za pomocą specjalnych szyfratorów i czytników zbliżeniowych współpracujących z systemem alarmowym. W szczególnych przypadkach tworzy się integrację systemu alarmowego z niezależnym systemem kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Serwis systemów alarmowych

Świadczymy usługi serwisowe systemów alarmowych firm; Satel, DSC i Paradox. W ramach usługi serwisowej zakładamy dla chronionego obiektu książkę serwisową systemu alarmowego oraz przeprowadzamy okresowe konserwacje. Są to działania prewencyjne, polegające na utrzymaniu systemu alarmowego w ciągłej sprawności. Serwis systemów alarmowych, to również naprawa systemów alarmowych. W zakresie napraw systemów alarmowych wykonujemy wymianę uszkodzonych central alarmowych, czujników, naprawę okablowania. Dokonujemy okresowo niezbędnych regulacji i poprawek przywracających system alarmowy do poprawnego działania.