Wykonujemy i serwisujemy systemy oddymiania i przewietrzania. Najczęściej można je spotkać w klatkach schodowych, jednak zastosowanie ich może być bardzo różne. Systemy oddymiania sterują oknami i klapami dymowymi oraz napowietrzającymy. Są to bardzo ważne systemy ze względu na ochronę drogi ewakuacyjnej w przypadku pożaru. Systemy te często są powiązane z innymi urządzeniami i systemami bezpieczeństwa.

Jeżeli jest tak potrzeba dokonamy integracji systemu oddymiania z systemem przeciw pożarowym lub wentylacji bytowej. Wysterowanie takiego systemu może następować nie tylko z czujników dymu podłączonych bezpośrednio do centrali oddymiania, ale również z sygnałów pochodzących z zintegrowanego systemu przeciw pożarowego p.poż.