Obsługa przedszkoli oraz żłobków. Oferujemy szereg zabezpieczeń skierowanych do właścicieli żłobków oraz przedszkoli, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno dzieciom, jak i całej kadrze pracowniczej oraz usprawnią pracę placówki.

Rozliczanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku.

Obsługa przedszkoli oraz żłobków. Oferujemy szereg zabezpieczeń skierowanych do właścicieli żłobków oraz przedszkoli, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno dzieciom, jak i całej kadrze pracowniczej oraz usprawnią pracę placówki. Elektroniczny system rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu czy żłobku służy do sprawnego rozliczania obecności dziecka w placówce oraz kontroli dostępu do niej. System rozliczania elektronicznego automatycznie zlicza czas, jaki dziecko spędziło w przedszkolu lub żłobku, oraz pozwala wygenerować gotowy do druku raport. Dostęp do raportów o obecności dzieci w placówce daje nam możliwość szybkiego planowania ilości posiłków, jakie należy przygotować na dany dzień, czy też sprawnie zorganizować zajęcia. Opcja kontroli dostępu daje możliwość wstępu na teren obiektu, wyłącznie osobom posiadającym kartę elektromagnetyczną, co zapobiega wtargnięciu na teren ośrodka, osób niepowołanych. Pozwala także dokonać szybkiej weryfikacji, czy dana osoba jest upoważniona do odbioru dziecka. Drzwi wejściowe są zamykane za pomocą rygla elektromagnetycznego, a w systemie dokonywana jest rejestracja wejścia oraz wyjścia rodziców czy opiekunów, co znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa. System ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu oraz żłobku pozwoli również na zarządzanie kadrą pracowniczą. Prowadzenie grafiku zajęć, ewidencje czasu pracy pracownika, składanie wniosków urlopowych. Ponadto za pomocą poczty elektronicznej, będziemy mogli kontaktować się z opiekunami oraz rodzicami dzieci.

Stały monitoring wizyjny sal przedszkolnych i korytarzy

Monitorowanie przedszkola lub żłobka, czyli sal, w których odbywają się zajęcia, szatni, korytarzy, stołówki czy placu zabaw, daje nam stałą kontrolę nad tym, co dzieje się na ich terenie. Zakres monitoringu ustalany jest pod indywidualne potrzeby placówki. Dzięki zastosowaniu monitoringu wizyjnego w przedszkolu czy żłobku możemy szybko zareagować w sytuacjach jakiegokolwiek zagrożenia. Zarejestrowany przez system monitoringu obraz, pozwala nam wrócić do konkretnych wydarzeń, oraz w razie potrzeby rozstrzygnąć kwestię sporne. Jest to doskonały sposób na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania czy realizacji zadań przedszkola oraz zabezpieczenia mienia. Stały monitoring otoczenia przedszkola lub żłobka daje nam podgląd, na to, co dzieje się na terenie obiektu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zauważyć wszelkie nieprawidłowości oraz potencjalne zagrożenia i zapobiegać im.

Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, kontrola dostępu do przedszkola, żłobka.

Wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń budynku przed dostępem do nich osób trzecich sprawi, że przedszkole czy żłobek będzie miejscem bezpiecznym. W takim przypadku sprawdzą się np. zamykane na elektromagnetyczny rygiel drzwi i furtki, które otwierane są, za pomocą karty elektromagnetycznej. Zapobiegną one wtargnięciu na teren obiektu osób nieuprawnionych. Systemy interkomowe w przedszkolu czy żłobku, to narzędzie, za którego pośrednictwem, rodzice czy opiekunowie dokonają pierwszego kontaktu z pracownikami obiektu. Instalacja domofonu lub wideodomofonu pozwala dokonać wstępnej selekcji, osób chcących dostać się do lokalu i ich swobodnemu przemieszczaniu się po terenie placówki. Elektroniczne systemy rozliczania, pomogą zweryfikować w szybki sposób, czy osoba zgłaszająca się po odbiór dziecka, jest do tego uprawniona. Monitoring wizyjny zastosowany na terenie przedszkola czy żłobka pozwoli dostrzec osoby znajdujące się w zasięgu kamer.

Systemy nagłośnienia w przedszkolach, żłobkach.

Instalacja w żłobku, przedszkolu czy szkole systemu nagłośnienia umożliwia nadawanie komunikatów za pośrednictwem radiowęzła alarmowego. W razie nieprzewidzianych sytuacji można w prosty i szybki sposób nadać ogłoszenie, słyszalne na terenie całej placówki. System nagłośnienia sprawdzi się także podczas organizacji w szkole czy przedszkolu imprez okolicznościowych, wystąpień czy przedstawień.

System alarmowy do przedszkoli, żłobków.

Zastosowane w placówkach oświaty, przedszkolach i żłobkach systemy alarmowe, dzięki zamontowanym czujnikom, wykryją zagrożenie i zaalarmują nas o nim. Alarm zadziała w chwili, gdy czujka wykryje niepożądaną sytuację: pożar, zalanie wodą, wysokie stężenie gazu czy czadu. Dodatkowo zastosowanie czujników magnetycznych w drzwiach i oknach sprawi, że zostaniemy poinformowani, gdy te zostaną otwarte. Montaż czujników ruchu sprawi automatyczne uruchomienie się światła w wybranym pomieszczeniu, np. na klatce schodowej lub przed budynkiem. Dodatkową zaletą tego typu czujników, jest możliwość ustawienia automatycznego włączenia lub wyłączenie ogrzewania, lub klimatyzacji.