Kancelaria tajna jest specjalną komórką, odpowiedzialną za szeroko pojętą ochronę danych tajnych oraz ściśle tajnych.

Podlega ona pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, a za jej obsługę, odpowiedzialni są wyspecjalizowani i posiadający odpowiednie uprawnienia pracownicy ochrony. Chcąc stworzyć tego typu komórkę, jesteśmy zobligowani, do wdrożenia w życie odpowiednich fizycznych zabezpieczeń, tak aby dostęp do kancelarii tajnych i przechowywanych tam danych wrażliwych, odbywał się w sposób ściśle kontrolowany. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa tajnych informacji, aby nie wpadły w niepowołane ręce.

Dwustronny system kontroli dostępu do pomieszczeń kancelarii

Zabezpieczenie kancelarii tajnych polega na dobraniu odpowiednich systemów bezpieczeństwa, dzięki którym będziemy w stanie mieć pełną kontrolę nad dostępem do chronionych materiałów niejawnych. Zabezpieczenie kancelarii tajnej polega na pełniej kontroli wejść oraz wyjść (dwustronny system kontroli dostępu) osób dopuszczonych do przebywania w kancelarii tajnej.

Monitoring i system alarmowy dla kancelarii tajnych

Oprócz systemów kontroli dostępu w kancelariach tajnych stosuje się monitoring cctv. System dozoru wizyjnego wraz z rejestracją obrazu, wyłącznie do obserwacji drzwi wejściowych do pomieszczeń kancelarii. Dedykowany monitoring – podgląd wizyjny na wnętrze pomieszczenia z rejestracją video, oraz systemy alarmowe szybkiego reagowania w przypadku wtargnięcia osób niepowołanych, dzięki przyciskom napadowym. Dzięki zastosowaniu czujników sejsmicznych reagujących na drgania lub zmienną siłę nacisku na ściany czy strop, będziemy powiadomieni o wszelkich próbach wtargnięcia siłowego do pomieszczenia. Będziemy też w stanie wykryć niepożądane ruchy na terenie zabezpieczonego obiektu, za pomocą mikrofalowych czujników ruchu lub czujników pasywnej podczerwieni. Okna i drzwi zabezpieczamy dodatkowo czujnikami magnetycznymi. Wszystkie używane do zabezpieczeń kancelarii tajnych urządzenia, muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia i wymagane atesty.

Ochrona fizyczna i system p.poż w kancelarii tajnej

System alarmowy w kancelarii tajnej musi być podłączony bezpośrednio do odpowiednich służb ochrony, zapewniając kilka niezależnych dróg komunikacji z ochrona fizyczną. Nasza firma zapewnia kompleksowe zabezpieczenia kancelarii tajnej, w tym również zabezpieczenie przeciwpożarowe. System p.poż zaalarmuje straż pożarną i ochronę fizyczną w przypadku wybuchu pożaru w pomieszczeniu. Dzięki odpowiednio szybkiej reakcji będziemy w stanie uchronić tajne dane przed uszkodzeniem wynikającym z pożaru.

Normy i ustawy

Wykonywane przez naszą firmę usługi zabezpieczenia kancelarii tajnych są zgodne i ściśle przestrzegane z wymogami obowiązujących norm oraz ustaw i rozporządzeń:

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (U. z 2010, Nr 182, poz. 1228);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych – (U. z 2012 r., Nr 0 poz. 683);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (U. z 2011 r., Nr 276, poz. 1631);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r.;
  PN-EN 1667 – okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie.
 • Wymagania i klasyfikacja.;
  PN-EN 14450 – Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości.
 • Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie. Pojemniki bezpieczne i szafy.
  PN-EN 1300 – Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie.
  PN-EN 50131-1 –Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu.
  PN-EN 50133-1 – Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Część 1: Wymagania systemowe.
  PN-EN 12209 – Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań.
  PN-EN 1143-1 – Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie. Część 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczeń.